Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN 1388-1) και φέρουν το διακριτικό γνώρισμά τους (ανάγλυφα).

Οι πρώτες ύλες των προϊόντων μας είναι από πιστοποιημένους οίκους του Εσωτερικού και του Εξωτερικού για το κάθε στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση του προϊόντος.