Περιγραφή
Στα προϊόντα μας ανήκουν, επίσης, μικρά πήλινα σκεύη κατάλληλα για την αποθήκευση κεριού.